Welkom bij SFVBoost.net. Door onze website en diensten te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de volgende voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruikmaken van de service.

1. Aangeboden diensten

SFVBoost.net biedt digitale diensten en abonnementen op maat. Op onze website vind je meer informatie over de specifieke diensten die beschikbaar zijn. We behouden ons het recht voor om diensten naar eigen goeddunken te wijzigen of stop te zetten.

2. Identiteit van de ondernemer

  • Bedrijfsnaam: SFVBoost
  • Adres: Oeralweg 31, 5022GR Tilburg, Nederland
  • E-mail: info@ggboosting.net
  • Kamer van Koophandel Nummer: 67356346
  • BTW-ID: NL 856946461B01

3. Gebruik van diensten

De diensten die door SFVBoost.net zijn bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Gebruikers moeten alle wet- en regelgeving naleven en mogen geen inbreuk maken op de rechten van anderen of hun gebruik van de diensten belemmeren.

4. Abonnementsdiensten

Abonnementen worden op terugkerende basis vooraf gefactureerd. De factureringscyclus kan maandelijks of jaarlijks zijn, afhankelijk van het gekozen plan. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij geannuleerd door de gebruiker of SFVBoost. Annuleren kan via accountbeheer of de klantenservice.

5. Annulering en terugbetaling

Gezien de digitale aard van onze diensten, wordt over het algemeen geen restitutie verleend. We zullen verzoeken om terugbetaling echter van geval tot geval bekijken in overeenstemming met de toepasselijke Nederlandse en EU-wetgeving. Voor abonnementen is opzegging op elk moment mogelijk, maar er is geen restitutie mogelijk voor reeds betaalde periodes.

6. Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld, SFVBoost en / of haar licentiegevers zijn eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op SFVBoost.net. U mag pagina’s bekijken en/of afdrukken voor persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen in deze voorwaarden.

7. Wijzigingen in voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. We brengen gebruikers op de hoogte van wijzigingen door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. Het blijven gebruiken van de diensten na wijzigingen geeft aan dat u de nieuwe voorwaarden accepteert.

8. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht en EU-regelgeving van toepassing, ongeacht conflicterende rechtsbeginselen. Alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

Contactgegevens

Neem voor vragen of opmerkingen over deze voorwaarden contact met ons op:

  • SFVBoost
  • Adres: Oeralweg 31, 5022GR Tilburg, Nederland
  • E-mail: info@ggboosting.net